Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Inauguracja programu START IT. CISCO4UKRAINE połączona z debatą „Nowoczesna Ukraina – Edukacja, Gospodarka, Technologie”

 

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest rejestracja.

Wydarzenie realizowane będzie w j. polskim, j. angielskim i j. ukraińskim, 
w trybie stacjonarnym oraz online.

 

W razie problemów technicznych związanych z dołączeniem do transmisji,  prosimy o kontakt e-mail: kdembowski@wsiz.edu.pl lub tel. +48 17 8666 14 20.

Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Email
(To pytanie jest wymagane)
Numer telefonu
(To pytanie jest wymagane)

Reprezentowana Instytucja

(To pytanie jest wymagane)
Stanowisko
(To pytanie jest wymagane)
Udział
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO") informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej "WSIiZ").
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie przez WSIiZ danych osobowych:
a) dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji w/w wydarzenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO
b) ze względu na ewentualne skargi, zażalenia oraz roszczenia dane te będą przechowywane przez 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało zrealizowane wydarzenie.
4) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji na temat innych wydarzeń otwartych dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
b) przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
b) przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe udostępnione zostaną:
a) EventLabs sp. z o.o. w celach niezbędnych do rejestracji na w/w wydarzenie, bieżącej komunikacji z organizatorem, a także wygenerowania biletu wstępu.
b) GetResponse Sp. z o.o. w celu bieżącej komunikacji.
7) Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie EventLabs sp. z o.o. oraz GetResponse Sp. z o.o. działające na terenie: Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, USA oraz Kanady.
8) Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
(To pytanie jest wymagane)
RODO