Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz rejestracyjny na konferencję

 

Po poprawnym wysłaniu formularza otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację. Jeśli nie mogą Państwo odnaleźć potwierdzającej wiadomości, prosimy sprawdzić folder spam.

Po akceptacji referatu zgłoszonego na konferencję otrzymają Państwo potwierdzenie drogą mailową.

Dane osobowe
(To pytanie jest wymagane)
Tytuł/stopień naukowy
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Afiliacja
Telefon
(To pytanie jest wymagane)
E-mail
Udział w konferencji
(To pytanie jest wymagane)
Opcja uczestnictwa
(To pytanie jest wymagane)
Tytuł wystąpienia
(To pytanie jest wymagane)
Udział w konferencji
(To pytanie jest wymagane)
Udział w uroczystej kolacji
*Koszt udziału w uroczystej kolacji ok. 120,00 zł/osobę
Publikacja
Plik z referatem (.doc, .docx)
Dane do faktury
(To pytanie jest wymagane)
(To pytanie jest wymagane)
Ulica i numer lokalu
(To pytanie jest wymagane)
Kod pocztowy i miejscowość
(To pytanie jest wymagane)
NIP
RODO
(To pytanie jest wymagane)
Administratorem danych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Administratora, dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawarcie i wykonanie umowy). Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Administratora, lub wcześniej jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres  Administratora,  email: iod@wsiz.rzeszow.pl