Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

„Jak uzdrowić polską politykę?” - spotkanie promujące książkę prof. Aleksandra Halla pt. „Anatomia władzy i nowa prawica”

 

Szczegóły dotyczące spotkania dostępne są na
stronie internetowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Rejestracja na spotkanie
(To pytanie jest wymagane)
Imię
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko
(To pytanie jest wymagane)
Adres e-mail 
(To pytanie jest wymagane)
Numer kontaktowy
Certyfikat szczepienia COVID-19

Podczas spotkania obowiązuje limit miejsc.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. limit ten nie obowiązuje osób zaszczepionych i posiadających Unijny Certyfikat COVID.

Jeżeli są Państwo osobami zaszczepionymi, prosimy poniżej wybrać opcję: Posiadam Certyfikat szczepienia COVID-19.

Osoby, które zadeklarują się jako zaszczepione, zobowiązują się do okazania Certyfikatu przed wejściem na wydarzenie.

Poniższa deklaracja jest dobrowolna.

Pozostałe osoby proszone są o pobranie i wypełnienie oświadczenia dot. COVID-19. 

Dziękujemy za Państwa pomoc.

(To pytanie jest wymagane)
Certyfikat szczepienia

Pobierz i wypełnij oświadczenie dot. COVID-19. 

Kliknij tutaj, aby pobrać oświadczenie

(To pytanie jest wymagane)
Potwierdzenie odebrania oświadczenia COVID-19
RODO
(To pytanie jest wymagane)
RODO - wymagane
Informacje o kolejnych wykładach

Zgoda na informacje marketingowe

Obowiązek informacyjny zgodny z przepisami Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO") informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (dalej "WSIiZ").
2) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres mailowy: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie przez WSIiZ danych osobowych:
a) dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji w/w wydarzenia na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO
b) ze względu na ewentualne skargi, zażalenia oraz roszczenia dane te będą przechowywane przez 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało zrealizowane wydarzenie.
4) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji na temat innych wydarzeń otwartych dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
b) przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5) W przypadku osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dane osobowe będą:
a) przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
b) przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe udostępnione zostaną:
a) EventLabs sp. z o.o. w celach niezbędnych do rejestracji na w/w wydarzenie, bieżącej komunikacji z organizatorem, a także wygenerowania biletu wstępu.
b) GetResponse Sp. z o.o. w celu bieżącej komunikacji.
7) Odbiorcami danych będą podmioty działające na zlecenie EventLabs sp. z o.o. oraz GetResponse Sp. z o.o. działające na terenie: Polski, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, USA oraz Kanady.
8) Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.