0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta student (Europa 2020)


 

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Celem badania jest poznanie poziomu samooceny i motywacji studentów, którzy odbyli staż oraz poziom zadowolenia studentów i absolwentów z udzielonego w projekcie wsparcia. Wszelkie informacje uzyskane za pomocą tej ankiety będą miały charakter poufny, tzn. wykorzystane zostaną jedynie do statystycznego opisu badanej zbiorowości.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

 

„Europa 2020. Podejmij wyzwanie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W tej ankiecie jest 24 pytań.