0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta student (Europa 2020)


 

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Celem badania jest poznanie poziomu samooceny i motywacji studentów, którzy odbyli staż oraz poziom zadowolenia studentów i absolwentów z udzielonego w projekcie wsparcia. Wszelkie informacje uzyskane za pomocą tej ankiety będą miały charakter poufny, tzn. wykorzystane zostaną jedynie do statystycznego opisu badanej zbiorowości.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

 

„Europa 2020. Podejmij wyzwanie.”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W tej ankiecie jest 24 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.