Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Debata "Nasza Planeta - Nasza Wspólna Przyszłość"

5 grudnia 2023, Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kampusie WSIiZ w Kielnarowej

 

W tej ankiecie jest 6 pytań.
Dane uczestnika
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać imię:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę wybrać tytuł/stopień naukowy:
(To pytanie jest wymagane)
Reprezentowana Instytucja
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać e-mail:
(To pytanie jest wymagane)
RODO
Administratorem danych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji mailowej związanej z organizacja debaty „Nasza planeta - nasza wspólna przyszłość” (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła procesu zawierania lub wykonania umowy przez Administratora, dane osobowe będą przetwarzane także w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO - zawarcie i wykonanie umowy). Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Administrator lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy zawartej przez Administratora, lub wcześniej jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres Administratora,  email: iod@wsiz.rzeszow.pl