Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

KONKURS DZIENNIKARSKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

„MŁODZI DZIENNIKARZE DLA PLANETY”

(To pytanie jest wymagane)
Kategoria tematyczna
To jest tekst pomocniczy pytania.
(To pytanie jest wymagane)
Liczba autorów (1-3)
(To pytanie jest wymagane)
Imię I autora.
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko I autora.
(To pytanie jest wymagane)
Klasa do której uczęszczasz I autor.
(To pytanie jest wymagane)
Imię II autora.
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko II autora.
(To pytanie jest wymagane)
Klasa do której uczęszczasz II autor.
(To pytanie jest wymagane)
Imię III autora.
(To pytanie jest wymagane)
Nazwisko III autora.
(To pytanie jest wymagane)
Klasa do której uczęszczasz III autor.
(To pytanie jest wymagane)
Informacja o szkole
Dane nauczyciela/opiekuna merytorycznego
(To pytanie jest wymagane)
Forma pracy

Pobierz i wypełnij załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Prześlij jego skan lub zdjęcie.

Pobierz i wypełnij załącznik nr 2 lub załącznik nr 2a do regulaminu konkursu. Prześlij jego skan lub zdjęcie.
Pobierz i wypełnij załącznik nr 3 do regulaminu konkursu. Prześlij jego skan lub zdjęcie.
Pobierz i wypełnij załącznik nr 4 lub załącznik nr 4a do regulaminu konkursu. Prześlij jego skan lub zdjęcie.
Prześlij plik z reportażem
(To pytanie jest wymagane)
Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu