Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Doskonalenie v 3 - test

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu pn. „Doskonalenie dojrzałości projektowej organizacji”. Celem badania jest ocena poziomu specjalizacji w różnych obszarach wiedzy z zarządzania projektami oraz identyfikacja korzyści wynikających ze stosowanych narzędzi i metodyk zarządzania projektami. Zbiorcze wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy naukowej w ramach rozprawy doktorskiej przygotowywanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zapewniam, że udzielone odpowiedzi są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych. Odpowiedź na pytania z ankiety zajmie Pani/u około 20 minut.  Dziękuję za pomoc w pozyskaniu danych.

 

Joanna Świętoniowska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Przez "projekt" w tym badaniu rozumieć należy wszelkie przedsięwzięcia wdrażane przez organizację składające się z skoordynowanych działań, zmierzające do osiągnięcia założonego celu przy określonych ograniczeniach czasowych, kosztowych oraz zasobowych.

 

 

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.