0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Doskonalenie v 3 - test

 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udział w badaniu pn. „Doskonalenie dojrzałości projektowej organizacji”. Celem badania jest ocena poziomu specjalizacji w różnych obszarach wiedzy z zarządzania projektami oraz identyfikacja korzyści wynikających ze stosowanych narzędzi i metodyk zarządzania projektami. Zbiorcze wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy naukowej w ramach rozprawy doktorskiej przygotowywanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zapewniam, że udzielone odpowiedzi są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych. Odpowiedź na pytania z ankiety zajmie Pani/u około 20 minut.  Dziękuję za pomoc w pozyskaniu danych.

 

Joanna Świętoniowska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

Przez "projekt" w tym badaniu rozumieć należy wszelkie przedsięwzięcia wdrażane przez organizację składające się z skoordynowanych działań, zmierzające do osiągnięcia założonego celu przy określonych ograniczeniach czasowych, kosztowych oraz zasobowych.